Työhyvinvointi

Haluatko, että työyhteisösi voi paremmin? Hengitys ja hermosto ovat oleellinen osa hyvinvointiamme- ja työyhteisön hyvinvointia.

Kun työntekijöiden hermostot voivat hyvin, työyhteisö voi hyvin.

Hermoston epätasapainotilat työyhteisöissä näyttäytyvät esimerkiksi uupumisena, vuorovaikutuksen hankaluutena (väärinkäsitykset ja väärät tulkinnat ihmisten välillä), turhina sairaspoissaoloina (tules-vaivat), johtamisen haasteina, erilaisten toimintatapojen hyväksymättömyytenä.

Työhyvinvoinnin edistämisen välineinä käytän sensomotorista valmennusta, hengityksen ohjausta sekä kehotietoisuustaitojen opettamista.

Tehdään yhdessä työyhteisöstä toimiva!

Tiedustelut ja tilaukset voit tehdä alla olevalla lomakkeella.