Asiakaspalautteet

Tälle sivulle olen koonnut joitain palautteita. Kaikki palautteet julkaistaan asiakkaan luvalla.

Asiakaspalautteita

Äärimmäisen osaava ja tehokas kehon fiksaaja! Käsittelyn jälkeen yli viikon vaivanneet lihassäryt ja liikerajoitteet olkapäissä katosivat. Emmin käsittelyssä on lisäksi ilahduttavaa, että käsittelyyn ei kuulu runttausta vaan oikeanlaista, hyvin kohdennettua painetta. Plussaa myös hoitoalan henkilöstä, joka pystyy juttelemaan tai olemaan hiljaa, asiakkaan vibasta riippuen (ei oman kokemuksen perusteella itsestään selvää). Kiitos

Mies 30-40v

Asiakaskokemuksia synnytysdoulauksesta

Palaute kevään 2023 synnytysdoulauksesta

”I am delighted to share my heartfelt testimonial for the incredible Doula Emmi, who played an invaluable role in our birthing journey. From the moment we met Emmi, her warm and compassionate nature put us at ease. Throughout the entire process, Emmi demonstrated unwavering support, both emotionally and physically, exceeding all our expectations.

Emmi's dedication and expertise were evident from the start. She took the time to truly understand our desires and concerns, ensuring that our birth experience aligned with our wishes. Her extensive knowledge and experience provided us with invaluable guidance, allowing us to make informed decisions with confidence.

During labor, Emmi was a constant pillar of strength. Her calm presence and reassuring words provided immense comfort, creating a serene environment amidst the intensity. She effortlessly employed various relaxation techniques, massage, and breathing exercises, alleviating pain and promoting a sense of empowerment. Her skilled assistance helped us navigate each stage of labor, ensuring we felt supported and empowered every step of the way.

What truly set Emmi apart was her willingness to go above and beyond. She anticipated our needs before we even knew them, attentively addressing any concerns and ensuring our comfort. Emmi’s empathy and understanding extended not only to me but also to my partner. She skillfully involved him in the process, empowering him to provide the support I needed, fostering a beautiful sense of unity and partnership.

Emmi's dedication extended beyond the birth itself. She continued to offer invaluable postpartum support, providing guidance on breastfeeding, newborn care, and emotional well-being. Her unwavering commitment to our well-being and her genuine care for our family touched our hearts deeply.

Choosing Doula Emmi was the best decision we made for our birthing journey. Her professionalism, expertise, and genuine compassion were truly remarkable. Emmi's unwavering support and dedication made a significant difference in our birth experience, allowing us to embrace the beauty and power of bringing a new life into the world. We are forever grateful to Emmi and wholeheartedly recommend her to anyone seeking a doula who will go above and beyond to ensure an incredible birthing experience.”

Palaute kevään 2023 synnytysdoulauksesta

”Synnytykseni sujui todella hyvin ja tahtoni mukaisesti. Koen synnytyksen olleen voimaannuttava ja onnistunut kokemus. Sain doulaltani kaiken sen tuen, jota häneltä odotin saavani (mm. synnytykseen valmistautuminen fyysisesti ja henkisesti, synnytystahdon jalostaminen, järjestelyt synnytyksen aikana ja synnytyskokemuksen läpikäyminen).”


Mikäli haluat tutustua tarjoamiini palveluihin lähemmin löydät lisää doulapalveluistani tästä ja tietoa tarjoamistani hoidoista tältä sivulta